Backup source of 製錬の炉精 (No. 4)
*製錬の炉精 [#t1]
#include(使い魔HEADER,notitle)

|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):''製錬の炉精''|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#E0F8F7):60|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#111):&attachref(./製錬の炉精_0.jpg,nolink,製錬の炉精);|''レアリティ''|★★★★|
|>|>|>|>|>|~|''兵種''|弓兵|
|>|>|>|>|>|~|''属性''|光|
|>|>|>|>|>|~|''コスト''|30|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):''リーダースキル''|
|>|BGCOLOR(#E0F8F7):''精錬の鐘''|>|>|>|>|>|光属性の使い魔の防御力を1.3倍する|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):''スペシャルスキル''(最大発動回数:3)|
|>|BGCOLOR(#E0F8F7):''靴磨きの術''|>|>|>|>|>|自分の洗脳兵の移動速度を1.5倍する (8秒間)|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):''ステータス''|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#E6E6E6):CENTER:|c
|''進化''|''Lv''|''兵力''|''体力''|''攻撃力''|''防御力''|''攻撃範囲''|''移動速度''|
|BGCOLOR(#E6E6E6):CENTER:60|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#E0F8F7):60|c
|''-''|1|3600|850|1000|850|15|4|
|~|35|6600|1700|2000|1800|~|~|
|''1''|45|||||||
|''2''|55|||||||
|''3''|65|||||||

#br
''入手方法''
//-クエスト99-9でドロップ
//-クエスト100-100で確定ドロップ
-捕縛ガチャ
-イベントガチャ
//-エリンガチャ
-チケットガチャ
*雑感 [#t2]
-初期実装の使い魔


*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)